Önemli Simalar

 • Pervin İtisamî
  Pervin İtisamîİşret ŞÂYİK - İslâmî Şûrâ Meclisi Tebriz, Azerşeb ve Osko İlleri Milletvekili  Allâme Muhammed Kazvinî, Pervin’i “kadın şairlerin meleği” sözleriyle niteler. Fars ...
 • ŞEYH GÂLİB’İN ŞİİRİNDE ÖZ-BİÇİM İLİŞKİSİ
  ŞEYH GÂLİB’İN ŞİİRİNDE ÖZ-BİÇİM İLİŞKİSİ   Turan KOÇ   1757’de doğup 1799’da ölen Şeyh Gâlib, şiirinin özgünlüğü ve özellikle henüz 26 yaşındayken yazdığı ...
 • Şems Divan’ında Aşkın Sesi*
  Şems Divan’ında Aşkın Sesi* Doç. Dr. Derya Örs**   Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Divan-ı Kebir veya Kulliyyat-ı Divan-ı Şems adıyla bilinen eseri, hiç kuşkusuz Müslüman ariflerin ...
 • ran'ın meşhur Azeri Şairi ŞEHRİYAR
  İran'ın meşhur Azeri Şairi ŞEHRİYAR   22-09-2007 ŞEHRİYAR Çağdaş İran şairleri arasında çok değerli bir yere sahip olan Şehriyar'ı İran Edebîyatı'nda neo-klasik dönemin öncülerinden ...
 • Sadi-i Şirazi
  Sa´di-i Şirazi 30.07.2007 - 01:50 .      Şiraz’lı Sa’di.. Fars dilinin ve kültürünün en büyük edib ve şairi.. Adı Ebu Abdullah Müşerrefüddin. "Şeyh Sa’di-i Şirazi" ...
 • MEVLÂNA’YA GÖRE
  MEVLÂNA’YA GÖRE İNSANLARIN BİRARADA YAŞAYABİLMESİNİN SIRLARI* Yard.Doç.Dr. Nuri ŞİMŞEKLER (Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü)       Giriş ...
 • MEVLÂNA, SEMA TÖRENLERİNDEKİ GİYSİ ÖZELLİKLERİ
  MEVLÂNA, SEMA TÖRENLERİNDEKİ GİYSİ ÖZELLİKLERİ Dr. Fatma AYHAN Mevlâna Celâleddin Rumi’nin Hayatı Asıl Adı Muhammed Celâleddin olup, 30 Eylül 1207’de bugün Afganistan toprağı olan ...
 • Hz. Sâlih’in Devesi
    MESNEVÎ’DE HZ. SÂLİH’İN DEVESİ’NİN TASAVVUFÎ ANLAMI VE SEMÛD KAVMİNİN HELÂKİ   Prof. Dr. Dilaver GÜRER*   1- Hz. Sâlih’in Devesi   Peygamberler târihinde bâzı ...
 • Mevlana
  Mevlana 12.07.2007 - 02:35 .      Muhammed Mevlana Celaleddin Rumi.. "Mevlana" diye şöhret buldu. Büyük şair, mütefekkir, hakim, mutasavvıf, mürebbi, sanatkâr ve bilgin..      ...
 • AYETULLAH MAR'AŞ-İ NECEFİ HALK KÜTÜPHANESİ
  AYETULLAH MAR'AŞ-İ NECEFİ HALK KÜTÜPHANESİ Ayetullah Mar'aşî-i Necefî halk kütüphanesi İran'ın önemli ve muteber kütüphanelerinden birisi olup, dört bin cilt Farsça, Arapça, Türkçe ...