Alış Veriş Hükümleri


  • ALTIN VE GÜMÜŞÜ ALTIN VE GÜMÜŞE SATMAK
          ALTIN VE GÜMÜŞÜ ALTIN VE GÜMÜŞE SATMAK2119- Altın karşılığı satılan altın ile gümüş karşılığı  satılan gümüşün satışı, herhangi birinin ağırlığı ...
  • SELEf (SELEM) SATIŞI
          SELEf (SELEM) SATIŞI2110- [Selem; bedelin peşin ödenmesine  rağmen malın daha sonra verilmesi esasına dayanan bir satış usûlüdür.  Dolayısıyla] müşterinin ...
  • ALIŞ VERİŞ HÜKÜMLERi
          ALIŞ VERİŞ HÜKÜMLERialış verişte müstehap olan hususlar2051- Alış veriş hükümlerini, ihtiyaç duyulan miktarda  öğrenmek farzdır. Fakat alış verişte satıcı ...