İkinci Mişkat

  • Asl
    1. Asl O zatlar Rablerini Tanımada Meleklerden Öne Geçmişlerdir Bu söylediklerimizden de anlaşıldığı üzere akıl âlemi, nurdan canlı ve bilgili varlıklardan ibarettir. Vücudun aslı ...
  • Misbah
      1.         Misbah  Bu bölüm senin için keşfolunacak ilahi aklî nurlar ve gayb neşetinde velayet, nübüvvet ve hilafetin sırrı hakkındadır. Bunda nurani ufuklardan doğan ...
  • İkinci Mişkat
      İkinci Mişkat   Bu mişkat ise aynî neşetteki, emir ve yaratılış âlemindeki nübüvvet, velayet ve hilafet hakkındaki bazı sırlar hakkındadır. Bu sırlar, şifreli bir şekilde ...