İran Milletine Göre İslam1


             Burada ayrı bir konu daha vardır ki islami bilgilerin cihanı kuşatıcı ve gerçek mueyyidi ve bu dinin engin görüşlülüğüne delildir ve o konu budur ki;kur anı kerim de ayrı ayrı ayetlerde vardır ki ,o ayetlerin akışından bir çeşit ''azizlenme''İslam dinini kabullenme bağlamında arap milletinin ilgisi ve alakasız davrandığını anlatmaktadır,o aytlerin içeriği ve anlatmya çalıştığı budur ki İslamın sizlere ihtiyacı yoktur,mesela;siz islamı kabul etmezseniz ,islamı canı gönülden kabul ederek bağrına basacak dünyanın ayrı yerlerinde başka milletler kabul edeceklerdir.Bu ayetlerin bütünü bize gösteriyorki kur'ani kerim diğer kavimlerin durumlarını ve ruhiyelerinin islam için araplardan daha uygun ve hazır olarak görmektedir.Bu ayet İslamın evrensel bir din olduğunu gösteriyor,öyleki En'am süresinde şöyle buyuruyor ;kafirler ,bunları tanımazlar.İnkar ederlerse zaten biz kafizr olmayacak bir topluluğu onların yerine geçmeye memur etmişizdir.

Nisa süresinde de şöyle buyuruyor;Dilerse ey insanlar! siz ortadan kaldırır,başkalarını getirir ve Allahın buna gücü yeter(dipnot:Nisa süresi ,132.ayet Beyzevi (el mizan )tefsirinde şöyle yazıyor;Bu ayet gönderildiğinde peygamber efendimiz elini Salma'nın arkasına koydu ve onlar bu kavimdir dedi)

Ayrıca Muhammed süresinde şöyle buyuruyor;İtaatten yüz çevirirseniz yerinize diğer bir topluluk getirir,sonra görürsünüz ki onlar ,size benzememektedirdipnot:Muhammed süresi sonuncu ayet

Bu ayetin sonunda İmamı sadık (a.s)şöyle buyurmuş;bu kavimden kasıt İranlılardır.

Yine imamı sadık buyuruyor;Arapların Kuranı kerime arkalarını dönme olayı gerçekleşti ve allahu tealada onların yerine ''diğer kavim'' olarak İranlıları gönderdi ve onlarda canla ,başla islamiyeti kabul ettiler.( 1 dipnot:Mecmeul beyana muracaat edilsin)

Şimdilik bizim amacımız ayetlerde ''diğer kavim '' diye geçen kavmin iranlı yada gayrı iranlı olduğunu söylemek değildir.Söylemek istediğimiz mesele İslama göre arap kavmi veya diğer kavmler islamı kabulünde ya da reddinde aynı yere mevkiye sahiptirler.Arap halkının islama karşı ilgisizlikleri,defalarca suçlanmalarına neden olmuştur.İslam dini arap halkına şunu anlatmak istiyor ki,iman etsinler veya etmesinler islam dini ilerleyecektirzira İslam dini sadece bir kavme ve millete has gönderilmiş değildir.

Burada ikaz edilmesinin iyi olcağını düşündüğümüz ayrı bir konu vardır ki ;Bir akaidin ,bir fikrin ,bir dinin ve bir mektebin hudutlarının sınırlarına çıkması ,başka sınırlara nufuz etmesi ve diğer uzak insanlara ulaşması sadece İslam dinine has bir durum değildir,bütün dünyanın büyük dinleri ,hatta büyük tarikatlar bile başka milletler tarafından kabul edilmelerine rağmen kendi vatanlarında zuhur,zuhur ettikleri noktalarda kabul görmeye bilirler.Mesela;Hz.İsa mesih Filistin'de -dünyanın doğusunda-dünyaya geldi ama şimdi doğudan fazla batıda Hristiyan dinine mensuplar mevcuttur.Avrupa ve America halkının çoğunluğu Hristiyandır.Batıdakiler,Hz.İsa ile kara parçası olarakda ayrıdırlar.Filistin halkı tam tersiya müslümandırlar ya da yahudidirler,Hristiyan varsada çok azdır.Acaba Avrupa ve Amerika halşkı Hristiyanlığa karşı yabancılık hissine kapılmıyorlar mı?

Ben bilmiyorum ,avrupalılar böücülük düşüncesini çıkarmalarına rağmen neden kendilerinde asla böyle düşünmezler ve sadece sadece istimar konusunda bu meselyi kendileri için telkin ederler.Eğer islam dini İranlılar için yabancı olsaydı ,Amerika ve Avrupa içinde Hristiyanlık yabancı olması gerekirdi.

Delil çok açıktır ki,onlar doğu ve islami topraklarında sadece islam dini halka müstakil bir yaşam felsefesi ilehalka dayanışma ve istiklal verdiğini düşündüler ve eğer islam olmasaydı ,irtica ve kötülüklerle savaşacak bir şey mevcut değildir.

Buda dini,bildiğimiz gibi hindistan topraklarında doğduama milyonlarca çin halkı ve diğer milletler bu dini kabul ediyorlar.

zerdüşt dini iranda zuhur etti-pek fazla yayılım gösterip iran dışına çıkamamasına rağmen ,bunula beraber belh şehrinde revactadır azarbeycana kadar.

Mekke şehri peygamber (S.A.A)nin kendi vatanı olmasına rağmen İslam dini başlangıçta burada kabul görmedi ama arasında fersah mesafe olan medine halı kabul etti.

Din konusunu geride bırakıp ,tarikatlar ve mekteplerden bahsedecegiz Bugün dünyada en çok tanınmış ve en güçlü mektebi ''komiznizm''dir.

Kominizm nereden hangi akıllardan zuhur etti ve hangi milletler onu kabul etti ?

CAROL MARKES ,FERDRİK ENGLEEZ bugün kominizminin temelini atan iki almanyalı.Carol markes ömrünün sonlarını İngilterede geçirmiştir.Markes gelecek hakkında şöyle diyordu;İngiltere halkı diğer milletlerden önce kominizm etrafına toplanacaklar.Ama Alman ve İngiltere bu mektebe toplanmadan sovyetler birliği onu kabul edecektir.Markes,uzak sovyetler birliği ve çinde yayılacağı hakkında birşey dememişti.

Yinede iki ateşeli Nasyonalistlerden soruyoruz;Neden sovyetler birliği ve Çin halkının nasyonalist duyguları belirmiyor ve koministliğinde ülke sınırları dışından gelmesi ve milli duygulara zıt olmasını bahane olarak görüp koministliği reddetmiyorlar.Eğer bu sözü onlara söylerseniz,size gülüp şöyle derler;

öyle deme la hevla(sinirlenme)bende ademoğluyum

ben lahevladan öteye düşmüşüm.

Bir dinin ya da tarikatın bir yerde doğması ve daha sonra başka halk tarafından kabul edilmesi yeni bir konu değildir ve islamiyet işin başlangıcında önsezili davrandı ve kur'ana kafir olan arapları azarlayarak ,huzurlu ve mutlu dünyalarını diğer milletlere vereceklerini dedi.

dipnot:tamamiyle görmektesiniz ki son bir iki asırdır ilkkez Hicaz İslam merkezi olmuştur.O tarihlerden sonra İslami medreseler Mısırda,Bağdatta,Nişabur ve maverail nehr ve diğer merkezler teşkil etmiştir.Ve herzaman arap dışı milletler İslamın alemdarı ,bayraktarı olmuştur.