İranlılar Yemen de 1


 


İRANLI BAZAN'IN VE YEMEN DE MUKİM DİĞER

İRANLILARIN MÜSLÜMAN OLUŞU


Mukaddes islam dini ilan edilmeye duyurulmaya başladığında ve değerli peygamberimiz kendi davetini açıklamaya başladığında,Yemen hükümeti Bazan Bin Sasan adında bir iranlının elinde idi.Hz.Resul(sallallahu elyhi ve alihi)nin arab kabileleriyle ve kureyş müşrikleriyle savaşması işte bu Bazanın döneminde başlamıştır.Bazan Hüsrev perviz tarafından Yemen e tayin edilmiş olup Hicaz ve Tehame bölgelerinede bakmaktaydı ve o hazretin bütün işlerini aralıksız olarak hüsrev pervize rapor etmekteydi.

Hz.Resul(sallahu aleyhi ve alih )hicretin altıncı yılında Husrev Pervizi mukkaddes islam dinine davet etti.Obu konudan oldukça rahatsızlık duydu ve o yüce zatın kıymetli mektubunu parçaladı,ve yemende görevlendirmiş olduğu bölge valisi olan Bazan'a bu mektubun sahibini benim yanıma yakalayarak gönder diye talimat verdi.

Bazan da Babeveyh ve Husrev adında iki tane iranlıyı Medine ye gönderdi ve Husrev pervizin mektubunu o hazrete ulaştırdılar.Ve bu İranlıların o hazret ile ilk resmi karşılaşmalarıydı.

Hz.Resul(sllahu aleyhi ve alihi)in o şekil huzura çağırılması haberi müşrik ve kureşlilere yetişince çok mutlu oldular ve muhammet için kurtuluş yoktur dediler çünkü mülklerin maliki olan husrev perviz o hazrete zıtlaştı ve onu ortadan kadırmak istiyordu.Bazanın göndermiş olduğu iki elçi getirmiş oldukjları emirle peygamberin huzuruna geldiler,ve gelme nedenlerini açıkladılar.Peygamber hazretleri şöyle dedi;Yarın gelin ve cevabınızı alın.Ertesi gün geldiklerinde peygamber efendimiz şöyle buyurdu;Şirviye dün gece babası Hüsrev Pervizin karnını deşerek öldürüp helak etti.

ve daha sonra şöyle buyurdu;Allahu teala bana padişahınızın öldürüldüğü ve kısa bir süre zarfında memletiniz müslümanların idaresi altına girecek haberini verdi.Şimdi siz Yemen'e geri dönün ve bazana islamı seçemsini söyleyin.Eğer müslüman olursa Yemen hükümeti öylece onda kalacak.Resul ekrem(sallahu aleyi ve alih)bu iki elçiye hediyeler verdi ve onlarda yemende geri döndüp olanları Bazan'a anlattılar.Bazan şöyle dedi;Bir kaç gün bekleyelim eğer dedikleri doğruysa o gerçekten peygamberdir ve allah tarafından konuşuyor,ve bizde o zaman kararımızı veririz.Bu olaydan bir kaç gün geçmiştiki tisfundan bir peyk şirviyeden Bazan'a mektup getirdi.Böylece Bazan Husrevin çlümü resmen öğrenmiş olmuştu ve Şirviye öldürme nedenlerini anlatmıştı .Ve ayrıca şöyle yazmıştı;Yemen halkını onun tarafına davet etmesini ve Hicazda peygamberlik iddiasında bulunun zatın bırakılmasını ,azat edilmesini ve onu incitecek şeylerin yapılmamasını emretmişti.Bazan o sıralarda müslüman olmuştu,daha sonra iranlılardan ''Ebna ve ehrar''adlı grupda müslüman oldu ve bunlar mukkaddes islam dinini kabul eden ilk iranlılar olmuşlardır.

Resul Ekrem(sallahu aleyhi ve alih)Bazanı yemende almadı ve Bazan peygamber tarafından yemende hükümet etmeye devam etti ve islamın yayılması ve tebligatı için çabaladı ve muhalif ve düşmanları yerlerine oturttu.Bazan peygamber yaşaıyorken hayatını kaybetti ve onun yerine oğlu ŞehrbenBazanı peygamber efendimiz seçti,oda babasının yolu izleyerek islam düşmanlarıyla savaştı.