İranlılar Yemen de


 


Şimdi birinci kısım:

           

İRANLILAR YEMEN DE     

Hz.Resul(sallahu aleyhi ve alihi)nin dünyaya gelişinin arifesinde İranlılardan bir kısmı yemende ,aden,hazarmut ve kızıl deniz sahillerinde yaşamaktaydılar ve Yemen hükümetinin idaresinide ele almış bulunmaktydılar.Bu husuta araştırma yapmadan önce İranlıların göç edip yemende ikamet etmlerinin sebeplerini araştırıp aydınlatmaya mecburuz ki araştırıp inceleyelim de konu daha iyi anlaşılabilsin.     

Enuşirevan vaktinde,Habeşistan devleti deniz yolu ile Yemene saldırı başlatıp hucum etti ve bu yörenin hükümetini alaşağı etti.Seyf Bin Ziyezn adında yemen padişahı olan adam Enuşirevan'asığındı ki ondan yardım alsın ve Habeşlileri Yemenden dışarı döksün.Tarihçilerin yazdığına göre Seyf yedi sene Tisfunda (Medain)şehrinde ikamet etti ve sonra Enuşirevan la görüşebildi,Seyf Bin Ziyezn Enuşirevana şöyle dedi;Bana habeşlilerle savaşmamda yardımcı ol ve kendi askerlerinden birkısmınıda memleketimi düşmandan kurtarmak için benimle gönder.     

Enuşirevan cevabında :Benim inancımda kendi askerlerini aldatmak ,kandırmak doğru değildir.Ve onları benimle aynı inancı paylaşmayan insanların yardımına göndermem tamamen yanlıştır.Böylece kendi müşavirleri ve ileri gelenleriyle danışıp bir karara vardıktan sonra karar verdiler ki idama mahkum tutsaklardan bir kısmını Seyf Bim Ziyezn ile Yemen e göndersinler ki Habeşlileri oradan çıkarsınlar.Bu görüş tasvip edilip,uygulamaya konuldu.     

Bu insanların sayısı bin kişi kadar vardı diye yazmışlardır.Ve bu az sayıda ki insanlar Habeşlileri ki sayıları otuz binden fazlaydı yenip hepsini öldürmeyi başardılar. Yemende İranlıların komutası ''vehruz''adında bir kişinin elindeydi.Habeşlilerin yenilmesinden sonra ve Seyf Bin Zİyezn'in ölümünün üzerine ,aynı İranlı ''vehruz''ki onun esas adı''harzad'' dıYemende idareyi ele geçirdi ve İran devletini takip etmeye başladı,tabi oldu