İranlıların İslama Hizmeti Ne Zzamandan Başlamıştır


 

 

İRANLILARIN İSLAMA HİZMETİ NE ZAMANDAN BAŞLAMIŞTIR

     

İranlıların mukaddes dine ilgileri ve sevgileri ,bu mukkaddes dinin doğuşuyla başlamıştı.İslam şeriatı müslüman mücahitler tarafından İran topraklarına gelmedn önce ,Yemen de yaşayan İranlılar İslam dini etrafında toplanmışlar,kendi istekleriyle kuran hükümlerine teslim olmuşlar,canla malla İslam şeriatının yayılması için çabalamışlar ve islam uğruna Peygamber e ihanet edenlerle savaşıp canlarını bile vermeye hazır olmuşlardır.

     

İslam dininin yayılmasında ki İranlıların hizmetlerini görebilmek için geniş bir araştırmaya ihtiyaç vardır.Ve İslam araştırmacıları ve bu konuda bilginlerin herbirisi bu konu hakkında araştırma yapmaları gerkir.

Tarih,İslamın dünya doğusunda ve batısında ki fetihlerden söz ederken ,canlarını feda eden İranlı mücahitlerden bahsetmiştir ki onlar İslam uğrudna kendilerinden geçtiler ve islamın dahili ve harici düşmanlarını mahvettiler.

Doğu ve güney doğuda ki müslümanlar,Hindistan,Pakistan,Doğu türkistan,Çin,Malezya ,Endonezya,Cezair,Hint okyanusu gibi ülkeler ,İran Müslümanlarının İslam adına Eşsiz faaliyetlerine borçludurlar.ki İranlılar büyük çabalarıyla denzicilik ve ticaret yoluyla İSlamiyeti asya kıtasında ki enuzak noktalara yetiştirirken ,yaptıkları teblikatlarla halkı mukkaddes islam dini ile tanıştırdılar.

İranlılar batı ülkelerinde ,kuzey afrikada avrupa kıtasında ve küçük Asyada (yani türkiye de) de islam dinini yaymada çok önemli bir paya sahip olup, İran doğusunda ki ve horasan yöresinde ki halkın Emevilerin İslam karşıtı Hilafetlerinin zıttına ayaklandıktan sonra ve onların hükümet ve idari teşkilatlarını ki islam adına müslüman halka hükmetmekteydiler onu yıktıktan sonra ve Abbasiler hilafet koltuğuna oturduktan sonra,bütün memleket işleri ve islam memleketlerinin askeri idareleri iranlıların eline özellikle de horasanlıların eline geçti ve bunlar bütün islami devlet idaresinin önemli makamlarını batıda ve doğuda ele geçirdiler.

Ma'mun'un döneminde onun Irak'a dönüşü sırasında,horasan ileri gelenlerinden önemeli şahsiyetlerinden bir grup onunla beraber arkadaşlık ederek geldiler ve Irakta ,ikamet ettiler.Ma'mun kendi yakın akrabalarında bazılarının vefasızlık ve ihanetinden dolayı oldukça rahatsızdı onun için devlet makamlarından birçoğunu İranlılara tevdi etmeye karar verip,bu yüzden İranın büyüklerinden bir grubu mısıra ve afrikanın kuzeyine gönderdiki orada kalarak o bölgede muhaliflerin nufuzunu kırsınlar.Özelliklede henüz Emevi devletinin varlığının endülüste varolmasından Abbasiler sürekli olarak rahatsızlık duymaktaydı ve onların etki ve nufuzlarını engellenmesini düşünmekteydiler ki İranlılar tam biçilmiş kaftandı.

Bu muhacir aileler hakkında inceleme ve araştırma yapıldığında onların genelliğinin nişabur semtinden olduğunu görmekteyiz,Herat,Belh,Buhara ve Ferğane yöresinden idiler bunlarıun hayat hikayelerini yazmak birkaç cild kitap yazmaya ihtiyaç doğurmaktadır ve iranlıların Afrikanın kuzeyinde hizmetlerinin detaylandırılması tarih kitaplarında edebi ve ilmi rical çalişmlarında tafsilatıyla zikredilmiştir.

Biz kısaca İranlıların çalışmalrından bir fihrist dökümanı iki bölümden oluşacak şekilde birisi islamın irana gelişinden önce öbürüde onların İslamı kabul edişlerinden sonraya aittir kaydedeceğiz.