İranlıların İslami


 

 

İRANLILARIN İSLAMI

Analtılan konuların bütününde milli ktiretler ve bir millet için yabancı olan şeyler açıklanmış bulunmaktadır.Ve ayrıca islamiyetin ''birinci şartı ''da hiç kimseye yabancı olmadığı ,renksiz tarafsız bütün insan genli için lduğu ve sadece bir kavim için olmadığıda belli olmuştur.

İslami kriterlerin ,bütün genel umumi ve insani kriter olduğu ve kavim ,soy ve milli kriter olmadığı ,belli oldu,İslam dini hiçbir zaman kendisini milliyetçilik,kavimcilik hudtları içine sokmamıştır.Hatta o düşüncelerle de devamlı savaşmıştır.

Şimdi araştırıp görmek istediğimiz şeyacaba İslam dini ,ikinci şarta sahipmidir?Yani islamın İranda ki kabulu milli kabul müydü?Farklı bir deyimle İranda İslamiyetin gelişimi ve yayılımı o dinin evrensel ve yüce bir din olduğundan mıdır?İslam dini İranda kabul gördüğü zaman halkın isteği dışındamı kabul edilip yürülüğe sunuldu yoksa tam aksine insanlara uygulatıldı?

Elbette islam dininin sadece evrensel olması,veya islam dini eşitlik özelliğine sahip olduğundan arab dışı müslümanların islamiyete yöneliş nedenini böyle anlatmak değilidr amacımız.Milletlerin islama yönelmelerinde ki nedenbir çok üstünlük ve özelliklerden oluşan bir silsile mevcutturdur ki bunların bazıları fikri,itikadi,ahlaki,toplumsal veya siyasi meziyetlerdir.İslam talimatları bir taraftan akıl ve mantıklıdır diğer bir taraftanda fitridir.islamiyet kendine has bir çekiciliğe sahiptir ki bundan dolayı birçok bir çok milletleri kendi nufusu altına almıştır.İslamiyetin umumi ve evrensel olma ölçüleri halkı kendi etrafına toplamasına neden olan üstünlük ve özelliklerinden biridir.Biz şimdilik islamiyetin diğer üstünlüklerinden bahsetmeyeceğiz,sadece milliyet konusunun gerektirdiği bir konu olduğundan burada söz edeceğiz.

On dört asırdır ki iranlılar kendi dinlerini bir kenara bırakıp islamiyeti kabul etmişlerdir.Bu asırlar arasında yüz milyon iranlı islam diniyle dünyaya geldi ve yaşayacağı hayatı yaşadıktan sonra bilahere islam dini ile yaratana ruhunu teslim etmiştir.

Müslüman ülkeler arasında - Arabistan-i soudi dışında- iran gibi halkın çoğunluğunun müslüman olduğu hiçbir ülke yoktur.halbuki Mısır kendisini islamın başkenti diye adlandırmasına rağmen iran memleketi kadar müslüman yoktur(tabiki kaynaksız söylenilmiyor)Böylece acıklanması uygun olacktır ki acaba iranlılar islamiyeti ondört asır boyunca mecburi olarakmı kabul ettiler yoksa samimi kalptenmi?

Ne mutlu ki sömürücüler kendi hillelerinde kullanmak istedikleri iran ve islam tarihi acıkca elimizdedir ve bizde okuyucuların daha fazla gerçeklerle yüzyüze gelmeleri için iran tarih sayfalarını çevirmeli ve islamın bu ülkeye geliş zamanını araştırma konusu yapmalıyız.