İslam Enternasyonalizmi


 

İSLAM ENTERNASYONALİZMİ

     

İslam dini bugün kullanılan milliyetçilik ve kavimcilik kavramının islam dininde bir öneminin olmaması acık ve bilinen bir meseledir,ve islam dini dünyanın bütün milletlerine ve kavimlerine aynı gözle bakmaktadır ve baştan beridir de islamın daveti bir millete ve kavme mahsus değildir hatta islam dini herzaman milliyetçilik ve nasyonalizm fikri söküp atmak için uğraşmaktadır.

      Burada konuyu iki kısma ayırmamız gerekmektedir:Birincisi İslam dini zuhur ettiği gündendir ''cihani davete''sahipti ve ikinciside islam kriterleri,dünya kriteridir,millet,kavim ve soy kriteri değil.     

İSLAM DİNİNİN EVRENSEL DAVETİ     

Bazı avrupalılar, peygamber efendimiz(S.A.A)'in zuhur ettiği zaman sadece kureyş halkını hidayet etmek istediğini daha sonrada işinin ilerlediğini hisseden peygamber diğer arablar ve arab dışındakileride hidayet etmesini düşündüğünü iddia ediyorlar.     

Bu laf namertce atılan bir ifitradan başka birşey değildir ayrıca hiçbir tarihi delil ,kuranın ilk ayetlerinden istifade eden usullere ters değildir.     

Kuranı mecid de peygamber efendimizin yeni peygamberliğe mebus olduğu yılların başlangıcında mekke de nazil olmuştur ve evrensel hitap özelliği vardır.     

Bu ayetlerden birisi ''tekvir'' suresidir ki küçük surelerden dir ve mekkidir (mekkede nazil olmuştur) ve peygamber efendimizin mebusun başlarında nazil olmuştur.Ayette şöyle buyuruyor:Kuran ancak aranızda doğru yola girmeyi dileyene ve alemlere bir öğüttür1 dipnot:Tekvir suresi(27.ayet)     

diğer bir ayette saba suresinde buyuruyor:Ey muhammed!Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermişizdir;fakat insanların çoğu bilmez.2 dipnot:se'be suresi(28.ayet)     

Enbiya suresindede şöyle buyuruyor:And olsun ki ,Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık. 3 dipnot:Enbiya suresi(105.ayet)     

E'raf suresindede şöyle buyuruyor:Ya Muhammed!Deki :Ey insanlar !Doğrusu ben,allahın,hepiniz için gönderdiği peygamberiyim.4 dipnot:A'raf suresi(158.ayet)   

Kur'an-ı kerimin hiçbir yerinde ''ya eyyuhel arab'' yani''Ey Arab halkı'' veya''ya eyyuhel kureyş'' yani''Ey Kureyş kavmi''diye hitab şekli yoktur,evet bazı yerlerde ''ya eyyuhellezine amenu'' yani '' ey inananlar'' geçiyordur ki hitab peygamber efendimizin etrafında toplanan muminler içindir.-burada da hitab edileninin hangi milletten ve kavimden olması fark etmeksizin muhatab olunuyor-diğer taraftada genellik muhatab alındığı için ''ya eyyuhennas ''''ey insanlar'' şeklinde kullanılmıştır.