Milli Taasuplar


 

MİLLİ TAASUPLAR

     

Toplum birimi,ister aile olsun ,ister kabile,istersede millet(şimdiki farsçayla kullanımı) olsun çeşitli duygular ve taasuplarla beraberdir.Yani insan da kavmine ailesine ve milletine karşı bir çeşit taraf tutma hissi meydana gelir.Bu taraftarlık duygusu mümkündür çok büyük bir topluluğun içerisinde yani ''bir mıntıkanın ve kıtanın''içindeki toplum birimide meydana gelmiş olsun,mesela avrupa milleti asya milletinin karşısında kendisine ait bir çeşit taraftırlık duygusu besleyebilir ve tersine asya milleti avrupalıların karşısında asyalılık duygusuna kapılabilir.Aynı şekilde bir ırka mensup millet de mümkündür ki aynı duyguları kendi ırkı için beslemiş olsun.   

Bir ailede milliyet ''kendini istemek''dir ki ferdin ve kabilenin sınırlarını taşarak bir millete ait bireylere mensubiyet arz eder ve ister istemez kendini istemek ahlakı gelişmeleri :şiddetli taraftarlık, fanatik ırkcılık ,kendi kusurlarını görmemek(millet kıstasları içerisinde milli ayıpları ve kusurları kastetmekteyiz),kendi iyliklerini daha büyük görmek ,böbürlenmek ve bunun gibilerini beraberinde getirmektedir.