Mirasla İlgili Hükümler


  • KARI VE KOCANIN MİRASI
          KARI VE KOCANIN MİRASI2770- Çocuğu olmayan [evli] bir kadın  ölürse, miras olarak bıraktığı bütün malvarlığının yarısı kocasına, geri kalan  bölümü ...
  • Mirasla İlgili Hükümler
          Mirasla İlgili Hükümler nesebî vârislerin dereceleri2728- Soy akrabalığı sebebiyle miras alanlar [yani nesebî vârisler] üç kısımdır:        ...