Misbahul Hidaye

 • Misbah’ul Hidaye ile’l Hilafeti ve’l Velayet
    Misbah’ul Hidaye ile’l Hilafeti ve’l Velayet Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Hamd âma makamı olan zat gaybeti örtüsünde sakin ve isimler ve sıfatlar gaybında saklı olan Allah’a ...
 • Ehl-i Beyt Âlemin Kutuplarıdır
    Ehl-i Beyt Âlemin Kutuplarıdır Ey dost! Yaratığın Allah nezdindeki makamı böyleyse ve onlara izafe olanlar da onların şerafetiyle şerefleniyorsa ve bu şerefleri kendi nefisleri için ...
 • Ehl-i Beyt ve Dostları
    Ehl-i Beyt ve Dostları Allah Resulü halis bir kul idi. Allah-u Teala onu ve Ehl-i Beyt’ini tertemiz kılmış ve her türlü kötülüğü onlardan gidermiştir. Ayette geçen rics kelimesi, ...
 • Hatime (sonuç)
    Hatime (sonuç) Bu nefis araştırmada şu önemli ilke defalarca tekit edilmiştir ki ism-i a’zam, cem ve tafsil makamına sahiptir. Zira bu mübarek isim, Ümm’ül-Esma’dır. Vahdet ve besatet ...
 • Nakil ve İade
    Nakil ve İade Molla Sadr’a Şerh-i Usul-i Kafi’de büyük muvahhitlerden alınan irfani esasları ve önbilgileri yazdıktan sonra şöyle diyor: “Mevcudat Allah’ın kelimesidir. Nitekim ...
 • Nakil ve Tahkik
    Nakil ve Tahkik Şeyh-i Ekber şöyle diyor: “Bil ki bütün malumatların –ister düşük ister yüce olsun- tümünü akıl yüce Allah’tan vasıtasız olarak yüklenmektedir. Düşük ve ...
 • Arşî Tahkik
    Arşî Tahkik Vücut derecelerinin hakikatlerine bakan, temkin makamına ve nebevi davet makamına sahip olan arifler, velayet dairelerinin genişliği sebebiyle eşyaya sağ veya sol gözle bakmazlar. ...
 • Nakil ve Araştırma
    Nakil ve Araştırma Kayseri, Fusus kitabının ve şerhinin zorluklarını gidermek için telif ettiği önsözünün üçüncü bölümünde şöyle diyor: “Bil ki ilahi isimlerin Allah’ın ...
 • Uyarı
    Uyarı Sabit a’yanlar ve kaderi suretler, Hakk’ın tafsili ilim mertebesinde bağımlı vücut ile tahakkuk etmiştir. Bu a’yan, sübuti sözle konuşmakta ve sübuti bir işitmeyle işitmektedir. ...
 • Hatırlatma ve Uyarı
    Hatırlatma ve Uyarı İmamların (a.s) diliyle kaderiye olarak adlandırılan bir grup Müslümanlar, insanların zatlarını Hakk’ın mahlûku ve makduru kabul etmektedir. Ama onların inancına ...
 • Nakil ve Tamamlama
    Nakil ve Tamamlama Büyük arif Sadruddin Rumi Konevi (r.a) Fekk-u Şueybi (Fukuk kitabından) bölümünde şöyle demiştir: “Bil ki şüphesiz kalbin, beş mertebesi vardır: Manevi mertebe, ...
 • Tamamlama
    Tamamlama İlahi kelam mertebeleri, türleri ve gaypten haber almak kapsamlı el-Mütekellim isminin boyutlarından olduğu için, kelam ilminin bahisçileri ve teorik hikmet erbabının çoğu ...
 • Uyarı
    Uyarı En önemli isimlerden olan Hakk’ın isim ve sıfatlarından biri de “el-Kail ve el-Mütekellim” ismidir. Tevhid ve isimler ilminin en zorlu meselelerinden biri olan bu hakikati derk ...
 • Rivayet ve Dirayet
    Rivayet ve Dirayet Kafi’de yer alan bir hadiste İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Cabir! Allah ilk önce Muhammed’i ve hidayet edici Ehl-i Beyt’ini yarattı. Onlar Allah’ın ...
 • Nakil ve Teyit
    Nakil ve Teyit Muhammedi velilerin rivayetlerinde bu büyük insanların kader âlemindeki tahakkuklarına işaret edilerek bu kapalı ve gizli konu hakkında bir takım sırları ifşa edilmiştir. ...
Alt Kategoriler
Alt Kategorilere Ait rassal sayfalar