Murtaza Mutahhari


 • İranlılar Yemen de 4
  İRANLILARIN ESVED ENESİYİ ÖLDÜRMEK İÇİN KURDUKLARI ENTRİKALAR Esved Enesi iranlıların etrikalrından tehlike kokusu almıştı,daha sonra anladı ki bu mevzu çok hassas bir konuya varmıştır. ...
 • İranlılar Yemen de 3
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN YEMEN DEKİ İRANLILARA MEKTUBU       Ceşişi Delimi yemen de yaşayan iranlı müslümanlardandı şöyle diyor;Resul ekrem (sallahu aleyhi ve alih)Esved ...
 • İranlılar Yemen de 2
  ESVED ENESİNİN MURTED OLMASI VE İRANLILARIN ONUNLA SAVAŞI Peygamber efendimizin veda haccında geri dönüşünden bir kaç gün sonra yorgunluktan dolayı hastalanmış ve yataklara düşmüştü.Esved ...
 • İranlılar Yemen de 1
  İRANLI BAZAN'IN VE YEMEN DE MUKİM DİĞER İRANLILARIN MÜSLÜMAN OLUŞU Mukaddes islam dini ilan edilmeye duyurulmaya başladığında ve değerli peygamberimiz kendi davetini açıklamaya başladığında,Yemen ...
 • İranlılar Yemen de
  Şimdi birinci kısım:             İRANLILAR YEMEN DE      Hz.Resul(sallahu aleyhi ve alihi)nin dünyaya gelişinin arifesinde ...
 • İranlıların İslama Hizmeti Ne Zzamandan Başlamıştır
    İRANLILARIN İSLAMA HİZMETİ NE ZAMANDAN BAŞLAMIŞTIR       İranlıların mukaddes dine ilgileri ve sevgileri ,bu mukkaddes dinin doğuşuyla başlamıştı.İslam şeriatı ...
 • İslamın İranda Başlangıcı
  İSLAMIN İRANDA BAŞLANGICI Tarihin şahitlik ettiği gibi,peygamber efendimiz (s.a.a)hicretten bir kaç yıl geçmişti,bütün dünya ülkelrin büyüklerine mektup yazarak onları İslamiyete davet ...
 • İranlıların İslami
    İRANLILARIN İSLAMI Analtılan konuların bütününde milli ktiretler ve bir millet için yabancı olan şeyler açıklanmış bulunmaktadır.Ve ayrıca islamiyetin ''birinci şartı ''da hiç ...
 • İslami Kriterler
    İSLAMİ KRİTERLER       İslam dini doğduğu zaman Arapların içinde akrabacılık ve kabilecilik meseleleri vardı.Araplar o zaman arap milliyetçiliğini bilmezlerdi.Zira ...
 • İran Milletine Göre İslam1
               Burada ayrı bir konu daha vardır ki islami bilgilerin cihanı kuşatıcı ve gerçek mueyyidi ve bu dinin engin görüşlülüğüne ...
 • İslam Enternasyonalizmi
    İSLAM ENTERNASYONALİZMİ       İslam dini bugün kullanılan milliyetçilik ve kavimcilik kavramının islam dininde bir öneminin olmaması acık ve bilinen bir meseledir,ve ...
 • Milliyet Kriteri
    MİLLİYET KRİTERİ       Nasyonalizmin ve milli duyguların gerekçesi başta, bir toprağın mahsulu veya o toprağın halkının fikir üretmesi ,millet tarafında kabul ...
 • Nasyonalizm
    NASYONALİZM       Milli ve kavmi yönlere yöneliş avrupa dillerinde ''nasyonalizm'' olarak seslendirilmektedir ki fars dilinin bir çok bilginleri onu ''milliyetçilik ...
 • Milli Taasuplar
    MİLLİ TAASUPLAR       Toplum birimi,ister aile olsun ,ister kabile,istersede millet(şimdiki farsçayla kullanımı) olsun çeşitli duygular ve taasuplarla beraberdir.Yani ...
 • Toplumsal Açıdan Milliyet
    TOPLUMSAL AÇIDAN MİLLİYET       Lugat olarak konuyu bırakıp toplumsal konuya giriyoruz.En küçük topluluğa aile denir.İnsanların ortak yaşantısı karı koca,çoçuk ...