Nasyonalizm

 

 

NASYONALİZM

     

Milli ve kavmi yönlere yöneliş avrupa dillerinde ''nasyonalizm'' olarak seslendirilmektedir ki fars dilinin bir çok bilginleri onu ''milliyetçilik ''olarak tercume etmişlerdir.     

Nasyonalizm geçmiş izahata uygun olarak miilli ve kavmi duygu ve hislere dayalıdır akla ve mantığa değil.Nasyonalizmi bütünüyle rededip yok saymak da doğru değildir.Nasyonaalizm eğer yalnız bir müsbet yöne sahip olsa yani ortak yaşantıya sahip olduğumuz insanlara karşı daha iyi hizmet ,iyilik daha güzel ilişkiler kurmak ve sağlam kenetlenmeye sebebiyet veren birşey olursa akla ve mantığa ters birşey olmaz ve islami açıdan da kınanır ve reddedilir bir iş olamaz.     

Aslında islam dini daha fazla hakka sahip olan insanlar için,komşular ve akrabalar gibi insanlara ,daha fazla hak ve hukuk tanımaktadır.   

Nasyonalizm o zaman akıl açısından reddelmelidir ki menfi bir tavır takınmış olsun yani fertleri muhtelif milliyetler ünvanı altında birbirlerinden ayırarak ve aralarında hasmane bir düşmanlık vareder ve başkalarının hakiki haklarınında görmezlikten gelir.Nasyonalizmin tam karşıtı ''internasyonalizm''dır ki olayları dünya kriterleri açısından değerlendirir ve nayonalizm düşüncelerinide reddeder.Ama ileride söylediğimiz gibi islam bütün nayonalis duyguların hepsini reddetmez ama nasyonalizmin olumsuz hislerini reddeder,müsbet hissslerini değil.