Necasetler


  • TEMİZLEYİCİ ÇEŞİTLERİ
          TEMİZLEYİCİ ÇEŞİTLERİ      148- On şey  necaseti temizler ve onlara "mutahhirat" (=temizleyi-ciler) denir:        ...
  • Pak Şeyler Nasıl Necis Olur?
          Pak Şeyler Nasıl Necis  Olur?       125- Pak şey  necis bir şeye değer ve onlardan biri veya her ikisi ru-tubeti birbirine  geçecek ...
  • Haram Yolla Cünüp Olan Kimseden Çıkan Ter
          Haram Yolla Cünüp Olan Kimseden Çıkan Ter      116- Haram yolla cünüp olan kimseden çıkan ter, necis değildir; ama farz ihtiyat  gereği ...