Talak Hükümleri


  • Ric'î talâkın HÜKÜMLERİ
          Ric'î talâkın HÜKÜMLERİ2524- Ric'î talâkta erkek, [iddet içinde] iki yolla karısına  dönebilir:        1) Onu tekrar kendisine ...
  • Talâk Hükümleri
        Talâk Hükümleri2498- Karısına talâk veren (=boşayan)  erkeğin, akıllı ve farz ihtiyat gereği baliğ de olması gerekir. Ayrıca, bu işi  kendi istek ve ihtiyarı ...