Tam İlmihal

RAHMAN VE RAHİM ALLAH'IN ADIYLA
 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Allah'ın salât ve selâmı yaratıkların en üstünü

Hz. Muhammed (s.a.a) ve tertemiz Ehlibeyti'ne,

lâneti ise kıyamete kadar onların bütün düşmanlarına olsun
 • SAVUNMA HÜKÜMLERİ
        SAVUNMA HÜKÜMLERİ 2826- Düşman, Müslüman  ülkelere ve hudutlarına saldırırsa, can ve mal feda etmek de dahil olmak üzere  mümkün olan her türlü vesileyle ...
 • VASİYET HÜKÜMLERİ
        VASİYET HÜKÜMLERİ 2694- Vasiyet;  insanın, ölümünden sonra kendisi için bazı işlerin yapılmasını istemesine veya  ölümünden sonra malvarlığının bir ...
 • VAKIF HÜKÜMLERi
        VAKIF HÜKÜMLERi 2676- Bir şey vakfedildikten sonra,  vakfeden kimsenin mülkünden çıkar; artık hiç kimsenin onu bağışlama, satma ve  miras yoluyla ona sahip ...
 • YEMİN ETME HÜKÜMLERi
        YEMİN ETME HÜKÜMLERi 2670- Herhangi bir işi yapmaya veya terk etmeye, örneğin oruç tutmaya veya sigara  içmemeye yemin eder, daha sonra bilerek bu yeminini bozarsa, ...
 • BULUNAN MALIN HÜKÜMLERi
        BULUNAN MALIN HÜKÜMLERi 2564- Bir malı bulan kimse, onda, sahibini bulmaya yarayacak  her-hangi bir alamet bulmazsa, farz ihtiyat gereği onu sahibi adına sadaka  ...
 • GASP HÜKÜMLERi
        GASP HÜKÜMLERi Gasp; başkasına ait bir malı veya  hakkı tecavüz yoluyla haksız yere zorla almak demektir. Gasp etmek, kıyamet  günü insanın çetin azaba maruz ...
 • VEDİAHÜKÜMLERi
        VEDİA (Emanet) HÜKÜMLERi 2327- Bir kimse, malını  başka bir kimseye vererek ona, "Bu senin yanında emanet kalsın." der,  o da kabul ederse veya mal sahibi hiçbir ...
 • KEFALET HÜKÜMLERi
        KEFALET HÜKÜMLERi 2322- Kefalet; bir kimsenin alacaklıya, istediği zaman borçluyu  kendisine teslim etmeyi taahhüt etmesini öngören bir akit ve sözleşmedir. Aynı  ...
 • REHİN HÜKÜMLERi
        REHİN (İPOTEK) HÜKÜMLERi 2300- Rehin;  borçlunun borcunu ödeyeceğine teminat olarak alacaklının yanında kendi malından  bir şey bırakmasını ve ödemediği ...
 • HAVALE HÜKÜMLERİ
        HAVALE HÜKÜMLERİ 2289- [Havale; borcun bir zimmetten başka bir zimmete  intikalini gerektiren bir akittir. Dolayısıyla] borçlu olan bir kimse, borcunu  alması ...
 • BORÇ HÜKÜMLERİ
        BORÇ HÜKÜMLERi Borç vermek, Kur'ân ayetlerinde ve  rivayetlerde çokça tavsiye edilen müstehap işlerdendir. Resul-i  Ekrem'den (s.a.a) rivayet edilen bir hadiste ...
 • BORÇ HÜKÜMLERi
        BORÇ HÜKÜMLERi Borç vermek, Kur'ân ayetlerinde ve  rivayetlerde çokça tavsiye edilen müstehap işlerdendir. Resul-i  Ekrem'den (s.a.a) rivayet edilen bir hadiste ...
 • VEKÂLET HÜKÜMLERi
        VEKÂLET HÜKÜMLERi Vekâlet;  insanın kendisinin yapabileceği bir işi, onun adına yap-ması için başka kimseye  bırakmasına (havale etmesine ve yetki verme-sine) ...
 • MÜZÂRAA HÜKÜMLERi
        MÜZÂRAA (EKİM üzerine  anlaşma) HÜKÜMLERi 2228- Müzâraa; araziyi, mahsulün paylaştırılması şartıyla  orayı e-kecek kimseye verip, mülk sahibiyle ziraat ...
 • Cüâle HÜKÜMLERi
        Cüâle (ödül koyma)  HÜKÜMLERi 2218- Cüâle; insanın kendisi için yapılan bir iş karşılığı, işi yapan kimseye muayyen  bir malı vermeyi kararlaştırmasına ...
Alt Kategoriler