Toplumsal Açıdan Milliyet


 

 

TOPLUMSAL AÇIDAN MİLLİYET

     

Lugat olarak konuyu bırakıp toplumsal konuya giriyoruz.En küçük topluluğa aile denir.İnsanların ortak yaşantısı karı koca,çoçuk torun ,çoçukların eşleriyle yaşama sınırına aile yaşamı adı verilir.Aile yaşamı çok eskidir.İnsan meydana geldiğinden bu yana aile yaşamı vardır.Bazıların agöre insanın hayvani soyuda az çok aile yaşantısına malik idi.Aileden daha büyük birm ''kabile''dir.En büyük atada birleşen bir aileler topluluğunun meydana getirmiş olduğu bir yaşantı biçimidir kabile.     

Kabile yaşantısı aile yaşantısının kemale ermiş merhalesidir.Diyorlar beşerin ilk ferdi ve ailevi yaşantılarında ,mali ve iktisadi bakımdan aralarında ortaklık hüküm sürmekteydi özel mülkiyet değil,sonraları özel mülkiyet hususu meydana gelmiştir.Bu birimden daha büyük ve daha olgunlaşmış ve halkı oluşturan bir bütüne sahip ayrı bir toplumsal birim ki tek bir hükümet ve yalniz bir kanun onlara hükmetmektedir bugünkü toplumsal terminolojıde ''millet''adlandırılmaktadır.''Milli '' birim mümkündür aynı kan bağıyla birbirine bağlanan ve aynı soya sahip kabileler topluluğundan meydana gelmiş olsun,ve mümkündür birbirleriyle hiçbirşekilde kan bağı ve soy birleşimi olmayan bir topluluğun meydana getirmiş olduğu kabileler topluluğundan meydana gelmiş olsun ve hatta mümkündür ki esasında o toplumun toplumsal yaşantısı ve kabile biçimi onların arasında hiçbir şekilde varolmasın(yani yığıntı bir toplum olsun)ve eğer kabile biçimide oluşursa yalnız o milletin fertlerinden baılarının arasında bulunsun hepisinin arasında değil.Yani ırk ve soy bakımından homojen olmayan bir toplum meydana gelmiş olması mümkündür.     

Usuli ulumi siyasi birnci cild 327.sayfasında şöyle yazmakta:yirminci asırda ''millet'' ve halk'' arasındaki arışmalık olmuştur,''halk'' kelimesi de bir toplum birimini tayin etmek için kullanılır ama '' millet'' kelimesi ülke sınırlarına yerleşmiş ler için hukuki ve siyasal açıdan toplum bilimi olarak kullanılır,bu istikrar tarih,dil ,inanç,ekonominin,arzuların bir veya ortak olması sonucudur ve ortak yaşamı isteme sonucudur.Halk kelimesi sosyoloji özelliğe sahipdir halbuki ''millet'' hukuki,siyasal olarak ülkenin dahilinde yahut beynelmilel şeklinde kullanılır.Buna ilaven bu kelimenin kullanılması marsist ve liberal halk içinde farklıdır ve bu kelimeyi kullanan yazar ve söyleyeninin hangi ideoloji ve düşünce taraftarı olduğuna dikkat etmemiz gerekir.     

Bugün dünyada çeşitli milletler mevcuttur,onların bir millet olark adlandırılmasının nedeni yaşamlarının,hükümetlerinin, ve kanunlarının ortak olmasıdır başak bir nedeni yoktur.Nesil,kan gib şeylerin ortak yolu sadece bir hükümetin idaresi altında olmalarıdır.Bu milletlerin bazılarının tarihsel bakımdan bir geçmişe sahip değillerdir,toplumsal bir hadiseden ortaya çıkmışlardır mesela birçok ortadoğu ülkeleri birinci dünya savaşı dolayısıyla meydana gelmişler ve osmanlı devleti tarafında yenilgiye uğramışlardır.     

Şimdilik dünyada hiçbir millet ,soy ve kan bakımından diğer mileltlerden ayrı olsun.Mesela biz iranlılar tarihte bir geçmişimiz olmasına,kanun ve hükümet olarak özel bir duruman sahip olamamıza rağmen ,acaba diğer milletlerden kan bağı ve soy olarak ayrımıyız?Mesela biz iranlılar kendimizin aria soyunda ve arablarında sami soyundan geldiğini biliyoruz acaba gerçekten böylemidir.?Yada bukadar fazal katışam ve mizactan sonra nesillerden bir eser kalmışmıdır.?     

Gerçek budur ki kan bağının ve neillerin ayrı olma iddiaları hurafadan başka birşey değilidr.Aria ve sam nesilleri sadece geçmişte olmuşlardır ama artık adar fazla karışmalar ve nakiller olduki eski nesillerden tam ve doğru eser kalmamıştır.     

Bugün iranlılıların iranlı olup farsca konuşmalrına ve iranlılık taasubu yapmalarına rağmen birçoğu ya arabtır ya türk tür yada moğol dur,veya aynen arapların birçoğu arabların kahramanlığından bahsetmelrine rağmen ya iranlıdır ya türktür yada moğoldurlar.Siz eğer mekkeye doğru gitseniz göreceksiniz ki oraya yerleşenlerin bir çoğu ya hintlidir ya iranlıdır ya belhlidir ya buharalıdır veya başka bir millete aittirler.     

belki bir çoğunun nesli ya kuruşa veya daryuşdan gelmektedir ama şimdi arab ülkelerinde yaşamakta ve arab taasupluğu güdmektedir.ve ya tam tersi bir ebu sufyan evlatları iran milliyetçiliği yapmaktadır.     

Bir kaç yıl önce tahran ünversitesi ögretim görevlilerinden birisi delilleriyle Yezid İbni Muaviyenin asıl iranlı olduğunu soyunu araştırmak için isbat etmek istiyordu, eğer bu topraklarda iseler.     

Öyleyse şimdilerde millet adına mevcut olan halkız ki bir toprakta ,bir bayrağın altında,bir hükümet rejminde ve hükümete has kanunların altında yaşamaktayız,ama büyüklerimizin ve ecdadımızın da mutlaka iranlı,yunanlı ,arab veya moğol olduğunu bilmeyiz.     

Eğer biz İran lılar nesle ve soya göre muhakeme edersek,sadece aria soyundan olanları iranlı olarak görürsek birçok iran halkını gayri iranlı olarak görür ve iftihar ettiklerimizi kaybederiz.Yani bu yolla iran milletine en büyük darebeyi vururuz.Şimdi iran da yaşayan kavim va kabileler vardır ki ne dili farsça ne aria soyundan .   

Herhalukarda bu çağda kan ve soy istiklalinden bahsetmek hurafeden başka birşey değilidir.